Wydruki 3d

Wykonujemy wstępne projekty wyrobów metodą druku 3D by móc pokazać ostateczny rzeczywisty kształt dzięki czemu można jeszcze dokonać zmian przed wykonaniem formy co powoduje oszczędność czasu i pieniędzy.